Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna przybiera różnego rodzaju formy, w zależności od potrzeb i oczekiwań Klientów: od udzielenia porady prawnej, przez opiniowanie umów czy sporządzanie pism procesowych, po reprezentację w sądzie. Nasz zakres usług pomocy prawnej obejmuje szczególnie:

- prowadzenie spraw o zapłatę na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym,

- sporządzanie i opiniowanie umów,

- udział w negocjacjach umów oraz doradztwo transakcyjne,

- zakładanie spółek, również przez osoby i spółki zagraniczne,

- wprowadzanie i rejestracja zmian w spółkach,

- obsługa prawna spółek,

- budowa i dostosowanie do potrzeb zasad ładu korporacyjnego,

- audyt prawny dokumentacji spółki i procedur wewnętrznych,

- reprezentacja przed organami administracyjnymi,

- bieżące doradztwo prawne dla Biznesu.